КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

От момента на създаването си до сега , „Бейс Енерджи “ ЕООД залага безкомпромисно на перфектното професионално обслужване, съпроводено с предлагане на висококачествени продукти.

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

Ние вярваме, че непрестанният стремеж към самоусъвършенстване е пътят към сигурния успех. Удовлетвореността на нашите партньори се дължи на лоялността ни към тях и желанието ни да се превърнем в избор номер едно.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП

„Бейс Енерджи “ ЕООД , начело с управителя си и едноличен собственик на капитала г- н Елхан Демир работи с висококвалифициран опитен екип от хора, за които отговорността към работата , качеството и надеждността са принципи от първо значение.

Бейс Енерджи

регенеративна енергия

Ненужните отпадъци не са загуба !!!

Замисляли ли сте се за огромното количество отпадъци, генерирани ежеминутно, за все по-трудното справяне с тях, като един от основните екологични проблеми на съвременния свят?

Замисляли ли сте се за това колко много енергия губим , изхвърляйки огромни количества отпадъци ежедневно? Колко сериозни загуби понасяме, пренепрегвайки енергийния потенциал на „ненужните“ отпадъци?

В съвременния свят контролираното извозване на отпадъците върху сметища, както и изгарянето на органичните суровини отдавна не се причисляват към най-добрите методи за обработка.

Актуалните тенденции при управлението и използването на отпадъците са насочени предимно към преработването им и полезното им оползотворяване, като се включват не само отпадъците, които подлежат на рециклиране, а и биологичните.

Ние предлагаме иновативен продукт за преработка на съдържащите се в биологичните  отпадъци енергийни ресурси. По този начин различни отпадъци от органичен произход, включително  слама,  дървесни стърготини , остатъци от земеделски стопанства , говежди тор, конски тор, остатъци от плодово- зеленчукови плантации, хляб и хлебни изделия, утайки от отпадъчни води, вторична биомаса от съоръжения за биогаз, остатъци от маслини ,остатъци от преработка на малц, остатъци от преработка на вино /джибри/  биват преобразувани в източници на възобновяема енергия .

Какви са ползите от произвеждането на биогаз?

  • Суровината, от която се получава биогаз може да бъде всякакъв вид органичен отпадък, като производството на биогаз може да се извършва непосредствено при източника на този отпадък.
  • Неоспорим екологичен ефект – спомага за разумното и екосъобразно преработване на биологичните отпадъци.
  • Неоспорима икономическа ефективност- ненужните отпадъци не са загуба, те са източник на печалба !